Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Oferta pracy

Specjalista ds. Analiz Finansowych i Kontrolingu

Nowa Wieś, kujawsko-pomorskie Dodano: 2020-05-22 2020-05-22 | ID oferty: 375969Opis stanowiska:

Co będziesz robił?
 • Sporządzanie analiz kosztowych i modeli prognostycznych na potrzeby podejmowanych decyzji biznesowych, dostarczanie comiesięcznych raportów zawierających wskaźniki finansowe, przepływy pieniężne.

 • Przygotowywanie raportów i analiz AD HOC na potrzeby dyrektora finansowego.

 • Analiza rentowności działań projektowych, klientów, produktów.

 • Przygotowywanie danych dotyczących rezerw.

 • Kontrola obszarów związanych z księgowością.

 • Uczestniczenie, inicjowanie i kierowanie usprawnieniami procesów, wdrażaniem narzędzi kontrolingowych.

 • Badanie odchyleń zrealizowanych budżetów, raporty z informacji zarządczej.

 • Analiza konkurencji.

 • Ciągłe pogłębianie wiedzy merytorycznej związanej ze stanowiskiem.

 • Inne czynności zlecone przez przełożonego i właścicieli firmy.Wymagania:

Co Ty dasz nam?


Wiedzę

 • Wykształcenie wyższe – z zakresu finansów i rachunkowości.

 • Wiedza z obszaru analizy rachunkowości finansowej, podatkowej i zarządczej.

 • Ukończony kurs na głównego księgowego.Umiejętności

 • Doświadczenie w pracy w dziale księgowości lub w dziale kontrolingu finansowego min. 5 lat.

 • Obsługa pakietu Officce w szczególności Excel, zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP.

 • Umiejętność analitycznego myślenia, argumentacji, oraz prezentacji wskaźników finansowych

 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, bilansowego oraz zasad rachunkowości finansowej i zarządczej.Zaangażowanie

 • Sumienność,

 • Rzetelność,

 • Odpowiedzialność,

 • Logiczność myślenia,

 • Komunikatywność,

 • Umiejętność współpracy.Oferujemy:

Co My dajemy Tobie?


Uczciwe wynagrodzenie

 • uzależnione od posiadanych kompetencji oraz osiągniętych wyników pracy.Bezpieczeństwo

 • stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.Perspektywy

 • możliwość rozwoju zawodowego (dofinansowanie edukacji, system szkoleń, droga awansu)Samodzielność

 • możliwość wdrażania innowacyjnych pomysłów i projektów.Forma kontaktu:

Dlaczego My?


Jesteśmy: Innowatorem, Liderem, Doradcą
Zajrzyj do Nas: www.instalprojekt.com.plSięgnij poza granice…Wyślij do Nas aplikacje w ciągu 30 dni od ukazania się oferty. Czekamy na Twoje CV, list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: kariera@instalprojekt.eu
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nie odsyłamy nadesłanych dokumentów. Wszystkim kandydatom gwarantujemy pełną dyskrecję. Prosimy o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym klauzuli o ochronie danych osobowych o następującej treści (wersja 1 lub wersja 2):Wersja 1, w przypadku, gdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkretnej rekrutacji:Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.Wersja 2, w przypadku, gdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji:Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacjiUWAGA:Dokumenty bez klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będą brane pod uwagę w procesach rekrutacji.Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w firmie Instal-Projekt:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż: 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o pracę będzie INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Wsi k/Włocławka, 87-853 Kruszyn, ul. Jana Pawła II 12A, zwana dalej Spółką, 2. Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych w firmie INSTAL-PROJEKT: r.kocinski@instalprojekt.eu, 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (w przypadku, gdy taka wersja zgody została udzielona), 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej przez osobę ubiegającą się o pracę. Informacja dotycząca zgody musi znaleźć się we wszystkich dokumentach aplikacyjnych do pracy (CV, list motywacyjny, inne) przesłanych przez kandydata. Brak zgody spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 5. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, lub usuwane bezpośrednio po jego zakończeniu w przypadku braku zgody kandydata na przetwarzane danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacji, 6. Osobie ubiegającej się o pracę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 8. Osoba ubiegająca się o pracę ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

INSTAL-PROJEKT
https://www.praca.pl/specjalista-ds-analiz-finansowych-i-kontrolingu_3385256.html

Skontaktuj się z firmą:

INSTAL-PROJEKT

Nowa Wieś kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe: