Artykuł Dodaj artykuł

Weź udział w 3. edycji szkoleń on-line RST

Tematyka szkoleń on-line: Projektowanie układów uziemiających, Ochrona przed przepięciami systemów teletechnicznych, Ochrona odgromowa i przed przepięciami fotowoltaicznych układów zasilania

Weź udział w 3. edycji szkoleń on-line RST

Tematyka szkoleń on-line:

 • Projektowanie układów uziemiających
 • Ochrona przed przepięciami systemów teletechnicznych
 • Ochrona odgromowa i przed przepięciami fotowoltaicznych układów zasilania

W poprzednich edycjach kursów wzięło udział ponad 800 osób. Jakość webinarów została doceniona przez uczestników, gdyż średnia ocena kursów to 4,92 / 5. Wszystkie szkolenia będą realizowane w formule „na żywo”, z możliwością dyskusji i zadawania pytań po każdym spotkaniu. Co równie ważne, wszystkie szkolenia są bezpłatne.

Podczas szkoleń omówione zostaną aktualnie obowiązujące normy. Poruszymy tematy zagrożeń wynikających z błędów projektowych i wykonawczych. Omówimy także dobre praktyki wykonawstwa oraz prawidłowego doboru urządzeń i materiałów.

Do kogo skierowane są szkolenia?

Nasze szkolenia kierujemy do projektantów, wykonawców, służb utrzymania a także do inwestorów. Informacje zawarte w prezentowanych materiałach dotyczą zarówno budownictwa ogólnego, przemysłu, jak i sieci elektroenergetycznych. Celem szkoleń jest przedstawienie współczesnych rozwiązań, prezentacja dobrych praktyk inżynierskich oraz przede wszystkim, wytycznych najnowszych norm w zakresie układów uziemiających, ochrony odgromowej i przed przepięciami.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie organizatora szkolenia - producenta ograniczników przepięć i dystrybutora uziemień pomiedziowanych: formularz rejestracji na szkolenie.

Harmonogram szkoleń

18.05.2021 - godz. 10:00

Projektowanie układów uziemiających
o małej wartości rezystancji uziemienia

Program szkolenia:

 1. Zawartość projektu
 2. Kryterium układu uziemiającego
 3. Sondowanie geoelektryczne - znaczenie rezystywności gruntu
 4. Wpływ warunków środowiskowych na uziomy
 5. Uziomy pionowe - znaczenie głębokości pogrążania
 6. Uziomy pionowe - optymalne odległości między uziomami
 7. Obliczenia złożonych układów uziomowych
 8. Plan uziomów - konfiguracja i rozmieszczenie elementów
 9. Opis techniczny - co powinien zawierać
 10. Zestawienie materiałów i kosztorys

25.05.2021 - godz. 10:00

Ochrona przed przepięciami
systemów teletechnicznych

Program szkolenia:

 1. Kategorie odporności udarowej ograniczników wg PN-EN 61643-21
 2. Parametry ograniczników do ochrony obwodów sygnałowych
 3. Istotność badań typu ograniczników
 4. Strefowa koncepcja ochrony wg PN-EN 62305
 5. Zasady prawidłowego montażu i połączenia
 6. Uziemienie pośrednie ekranów kabli sygnałowych
 7. Przykłady rozwiązań
  • systemy alarmowe SSWiN i KD
  • systemy ppoż. SAP
  • telewizja dozorowa VSS
  • systemy automatyki AKPiA
 8. Ochrona systemów radiokomunikacyjnych.

08.06.2021 - godz. 10:00

Ochrona odgromowa i przed przepięciami
fotowoltaicznych układów zasilania

Program szkolenia:

 1. Jakie normy dotyczą projektowania instalacji PV?
 2. Źródła zagrożeń
 3. Ochrona przed bezpośrednim uderzeniem pioruna
 4. Odstępy separujące - czy są wymagane i ile wynoszą
 5. Ochrona przed przepięciami wg norm PN-HD 60364
 6. Lokalizacje ograniczników przepięć
 7. Dobór ograniczników przepięć
 8. Konfiguracje ograniczników przepięć do ochrony instalacji PV
 9. Uziemienia w systemach PV

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Artykuł został dodany przez firmę


Podobne artykuły