Stäubli Łódź Sp. z o.o.
WAGO ELWAG sp. z o.o..

Księgarnia

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania 12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 35,00 pln

Napędy i Sterowanie 12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 10,80 pln

Magazyn Ex - okładka
Autor:

Cena: 0,00 pln

Stabilność systemu elektroenergetycznego - okładka
Autor:

Cena: 109,00 pln

Instalacje elektryczne i teletechniczne - okładka
Autor:

Cena: 399,00 pln

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Maszyny elektryczne i transformatory - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Elektryczne i nieelektryczne urządzenia EX - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Metody CAD i AI w inżynierii elektrycznej - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Bezpieczeństwo energetyczne - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Przetargi

2020-11-20 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych oraz paneli i akcesoriów podłogowych
2020-11-20 Dostawa części elektronicznych - krajowe do wszystkich typów taboru
2020-11-20 „Dostawa materiałów budowlanych – część III – farby, lakiery i akcesoria malarskie”
2020-11-20 Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bydgoszczy
2020-11-20 Modernizacja magistralnej sieci teleinformatycznej w m. Opole – wykonanie robót budowlanych
2020-11-20 Wykonanie w ramach projektów: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap I” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.3. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej dla Poddziałania: 4.3.4. Efektywność Energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Infrastrukturze Publicznej i Mieszkaniowej - konkurs oraz "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - etap II” współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: IV. Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania: 4.4. Wysokosprawna Kogeneracja w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej, dostawy urządzeń, robót budowlanych i instalacyjnych dla przedsięwzięcia pn.: "Efektywność energetyczna w kompleksie budynków Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.
2020-11-20 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica
2020-11-20 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów w ramach projektu pn. ,,Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów"

Partnerzy

###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
J.G.Training
###
Targi Lublin S.A.
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Expo Silesia
###
Grupa MTP
###
infoPraca.pl